Pengertian Struktur Data

55 sec read

Struktur Data merupakan model logika/matematik yang secara khusus mengorganisasi data.

struktur data

Struktur data ada 2 jenis :

a. Statis :  struktur yang tidak berubah seperti array/larik, record, himpunan.

b. Dinamik :  struktur yang berubah seperti list/senarai, queue/antrian/giliran, tumpukan/stack/timbunan.

Struktur data yang disediakan bahasa pemrograman : array, set, record, string.

Struktur data yang belum ada dapat dibentuk sendiri : list berkait/senarai, tumpukan, antrian, pohon, graf.

– Array/larik/tatasusunan

Array adalah struktur data yang diproses melalui indeksnya.

Jenis jenis Array yaitu array linier (satu dimensi), matriks (dua dimensi) dan multidimensi.

Contoh: array A dengan 8 indeks Array A satu dimensi: 8 indeks (1 s/d 8) dan data 1, 7, 18, dst.

– List berkait / senarai

List berkait / senarai yaitu struktur data yang diproses melalui alamat kepala (Awal). Info adalah tempat untuk datanya. Next untuk menyimpan alamat berikutnya.

– Pohon

Pohon adalah data yang diproses melalui alamat akarnya (root). Pohon merupakan struktur dinamis, dimana ukurannya boleh berubah. Data dari masing masing akar mempunyai hubungan hirarki di antara elemennya.  

– Tumpukan/Timbunan/Stack  

Tumpukan/Timbunan/Stack adalah data yang diproses (penambahan dan penghapusan data) hanya pada satu ujung yaitu pada posisi TOPnya. Tumpukan/Timbunan/Stack ini menggunakan sistem LIFO (Last In First Out).

– Antrian/Giliran  

Antrian/Giliran adalah data yang diproses dari dua ujung, penambahan pada posisi belakang sedangkan penghapusan data pada posisi depan. Antrian / Giliran ini menggunakan sistem FIFO (First In First Out).

Contoh : antrian pembeli karcis di loket.  

– Graf

Graf mirip dengan Pohon tetapi hubungan antar data tidak selalu hubungan hirarki. Contoh : jalan yang menghubungkan beberapa kota misal X, Y, T dan S.  

Leave a Reply